اعلامیه مطبوعاتی

بنیاد حقوق قربانبان افغانستان (بنیاد حق) به مناسبت سیاهروز کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷هـ ش منحیث سرآغاز مصیبت و فاجعه در افغانستان بروز شنبه مؤرخ ۲۸ اپریل ۲۰۱۸م برای چهارمین سال متواتر روز یاد بود قربانیان افغانستان را در هالند برگزار نمود.

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان، همه ساله در آستانه هفتم ثور جهت یادبود ازجنایات ضد بشری و نقض گسترده حقوق بشری و یادبود از قیام ها و قربانی های مردم مسلمان و آزادیخواه افغانستان از آنزمان تا اکنون روز یاد بود قربانیان افغانستان  برگزار مینماید.

طی این مجلس صاحب نظران، قربانیان و خانواده های شهداء از هالند و سایر کشور ها اشتراک نموده و جنایات جنگی و نقض حقوق بشری در افغانستان را در چهار دهه گذشته مورد بررسی قرار دادند. از جمله نکات برجسته این اجلاس سالانه را تأکید بر مستند سازی جنایات جنگی و نقض حقوق بشری در افغانستان، مبارزه بر علیه اصل عدم مجازات و ارجگذاری و زنده نگهداشتن یاد، خاطرات و مصایب قربانیان در طول این ادوارتشکیل میداد. اجلاس یاد بود قربانیان افغانستان  با صدور یک قطعنامه در یک فضای صمیمانه و دادخواهانه خاتمه یافت.

برای معلومات مزید میتوانید با ما در تماس شوید:

ایمیل: afg.victim@hotmail.com

تویتر: https://twitter.com/AfgVictim

فیسبوک: https://www.facebook.com/AVR-Foundation-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82-686504311362666/

وبسایت:  www.avrfoundation.com

در ضمیمه دو تصویر و قطعنامه ای را دریافت میدارید که اشتراک کنندگان با اکثریت آراء  به تصویب رسانیدند.

برگشت به صفحه اول