در باره ما – زموږ په اړه

1-Tamas 2-Resaneha 3-Khaterat 5-Qurbani 4-Ma 6-Home

به تاریخ 27 اپریل 1978م صاحبمنصبان اردو که به حزب دموکراتیک خلق افغانستان وابسته بودند در همکاری با مقامات اتحاد شوروی وقت مقیم افغانستان دست به یک کودتای خونین نظامی زده و جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان را اعلان نمودند
در کنار محمد داود خان، رئیس جمهور وقت و اعضای خانواده اش، صدها تن از صاحبمنصبان و سربازان اردو که در مخالفت با این کودتا قرار داشتند به قتل رساانیده شدند. این کودتا که به نام انقلاب ثور مسمی گردید در تناقض و تصادم با ارزش ها و اصول جامعه افغانی قرار داشت. چند ماه بعد از انجام کودتا مقاومت مردم در برابر این رژیم تحت حمایه روس ها اوج گرفت. رژیم به زودی کنترول اش را بر دهات از دست داد و ساحه قدرت آن در سطح پایتخت و یکتعداد شهر های بزرگ کشور محدود گردید. هزاران قریه توسط روسها و عساکر رژیم بمبارد و با خاک یکسان گردیدند، در حالی که در ساحات تحت کنترول رژیم، حزب دموراتیک خلق آزادی بیان و فعالیت های سیاسی مردم را در بند کشیده و در انحصار خویش قرار داد. دگراندیشان، متنفذین، روشنفکران و در مجموع همه کسانی که مظنون به خوشبینی با مخالفین و نیرو های مقاومت علیه رژیم می شدند به شدید ترین وجه از طرف ادارات استخباراتی و امنیتی رژیم و دفاتر حزبی مورد پیگرد و مجازات قرار میگرفتند. ده ها هزار افغان دستگیر و متعاقباً غایب شدند که اجساد یکتعداد از آنها بعد از گذشت دهه ها در گور های دستجمعی بازیافته شد. با اینهمه در سراسر کشور بطور وسیع علیه رژیم قیام برپا گردید… ادامه مطلب

د ۱۳۵۷ کال د غویی د میاشتی په اوومه په پوځ کی د افغانستان خلکو د دموکراتیک گوند غړو د پخوانی شوروی اتحاد په مرسته د یوه خونړۍ کودتا له لاری قدرت غصب کړل او خپل رژیم یی د افغانستان دموکراتیک جمهوریت ونومول

کودتاچیان د وخت جمهور رییس محمد داود او د هغه د کورنۍ غړی او په سلگونو افسران او سرتیري چی د کودتا مخالف ول ووژل. دا خونړۍ کودتا یا تش په نامه (د ثور”انقلاب”) د خلکو د غورو معیارونو او ارزښتونو وسره په ټکر کی واقع شوه. څو میاشتی وروسته له کودتا څخه د افغانستان د خلکو د پرگنو پاڅون د شوروی پلوی حکومت په خلاف پیل شوه

د کودتا رژیم خپله واکمنی په کلیو او بانډو کی بایلوده او د هغه واکمنی یواځی په کابل او څو لویو ښارونو پوری منحصره وه. په زرگونو کلي د رژیم او د روسی لښکرو په بمباریو کی وران او ویجاړکړی شول

د رژیم د واکمنی په سیمو کی د خلکو دموکراتیک گوند د بیان پر آزادی او سیاسی فعالیتونو انحصار لرل

د نورو افکارو لرونکی، متنفذین، د مقاومت غړی او د مقاومت پلویان د رژیم د جاسوسی اداري او د گوند د فعالینو له خوا تعقیب او په کلکه مجازات کیدل. په زرگونو کسان بی سرنوشته ورک کړای شول او د هغو د بدن هډوکی د لس گونو کلو وروسته په ډله ایزو قبرونو کی بیا وموندل شول. د رژیم د دهشت او اختناق سره سره په هیواد کی لوی پاڅونونه منځ ته راغللنور ولولئ