قطعنامۀ مجلس

کودتای  ۷ ثور ۱۳۵۷ سرآغاز مصیبت و فاجعه چهار دهه اخیر در افغانستان است. رژیم تحت حمایه اتحاد شوروی وقت برعلاوه زمینه سازی اشغال افغانستان بوسیله قشون سرخ در صبح فردای کودتا ی خونین ۷ ثور به دستگیری و اعدام مخالفین سیاسی خود اقدام کرده، جنایات سیستماتیک علیه بشریت و جنایات جنگی را در مدت حاکمیت اش مرتکب گردید.

مردم افغانستان با مجاهدت و مبارزات شان، با تحمل مشقات در مقابل متجاوزین یک پارچه و متحد ایستادند.

با نهایت تأسف حکومات و نظام های اداری و سیاسی از سال ۱۳۷۱ بدینسو برخلاف توقع مردم افغانستان نه تنها در زمینه تعقیب جزایی خاینین ملی (همکاران متجاوزین) هیچگونه اقدامی نکرده و مرتکبین جنایات علیه بشریت را به محاکمه نکشانیده اند، بلکه با پوشانیدن   چهارده سال خیانت وجنایت درلفافهٔ عفو و صلح غیر اصولی، کنار آمدن با جنایتکاران و جنگ افروزی ها و بی اعتنایی به قوانین جنگ، در مقابل ملت جوابگوی اینهمه قانون شکنی واعمال ضد منافع ملی میباشند.

 به همین ملحوظ بنیاد حقوق قربانیان افغانستان، همه ساله اجلاسی را در روز هفتم ثور تحت نام روز یاد بود قربانیان افغانستان         برگزار مینماید.

اجلاس امروزه ادامۀ کنفرانس های سالانۀ بنیاد حق است. در این مجلس عده ای از صاحب نظران اجتماع افغانی، کدر های علمی و محققین یونیورستی تلبورخ کشور هالند، قربانیان و خانواده های شهداء از سراسر هالند و بعضی کشور های دیگر اروپایی اشتراک نموده بودند. سخنرانان مطابق آجندای مجلس هر کدام بخشی از جنایات و نقض حقوق بشری طی چهار دهه گدشته را مورد بررسی قرار داده و در قسمت تأثیرات خشونت بالای قربانیان و دلیل عدم تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان معلومات علمی ارائه نمودند. همچنان یک تعداد از اشتراک کنندگان خاطرات شان را بازگو نمودند. در جریان این برنامه به پرسش های قربانیان نیز از طرف مسئولین بنیاد حق و سخنرانها پاسخ ارائه گردید.

اشتراک کنندگان با اکثریت آراء قطعنامه ای را با مواد ذیل به تصویب رسانیدند:

تقبیح کودتای ۷ ثور و تجاوز قشون شوروی به حیث سرآغاز جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و بحران چهار دهه اخیر در افغانستان.

نامگذاری هفتم ثور بنام روزیادبود قربانیان جنایات جنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر از سال ۱۳۵۷ بدینسو.

نیمه افراشته شدن بیرق افغانستان همه ساله در روز هفت ثور.

اعمار یک آبده یادبود بخاطر بزرگداشت از شهدای بی مزار افغانستان.

تقبیح جنایات جنگی و نقش گسترده حقوق بشر (قتل های فرا قضایی، قتل و شکنجه زندانیان، حملات انتحاری در ساحات ملکی) از سال ۱۳۵۷بدینسو در افغانستان.

محاکمه جنایتکاران رژِیم تحت حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق بر اساس سند پنجهزار شهید و کشف قبر های دسته جمعی.

معرفى زمينه سازان تجاوز منحيث خاينين ملى.

تحقیق جنایات جنگی در درگیری های تنظیمی با مشارکت جنرالان انشعاب یافته حزب وطن و تحریک طالبان از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۰.

تحقیق در زمینه جنایات جنگی طرفین درگیر (نیرو های حکومتی، نیرو های نظامی بین المللی، تحریک طالبان و داعش) از سال ۱۳۸۰ بدینسو از جانب محکمه جزایی بین المللی.

شموليت همه موارد جنایات جنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان از سال ۱۳۵۷ بدینسو در نصاب درسى مكاتب افغانستان.

تأکید روی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان.

و من الله اتوفیق

برگشت به صفحه اول