آغازمحاکمهٔ قوماندان اسبق زندان پلخرخی در شهر هاگ (لاهه) هالند

اعلامیهٔ مطبوعاتی

آغازمحاکمهٔ قوماندان اسبق زندان پلخرخی در شهر هاگ (لاهه) هالند

هاگ (لاهه) ۱۶ فبروری ۲۰۲۲م

بعد از تحقیقات گسترده اداره څارنوالی هالند عبدالرزاق (ع) را به پای میز محاکمه کشانید. شکنجه و آزار و همکاری در اعدام زندانیان سیاسی نمونه های از اتهامات وارده بر این معاون سیاسی و قوماندان زندان مخوف پلچرخی در دوران اشغال افغانستان توسط روسها و رژیم دست نشاندهٔ شوروی سابق در افغانستان است. جلسات محکمه که امروز آغاز شد و چند روز ادامه می یابد، در قبال جلساتی است که از سالها بدینسو جریان دارد.

برای صد ها هزارقربانی و بازماندگان قربانیان جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت که در سال های ۱۹۷۸ الی ۱۹۹۲م بخاطرعقاید دینی یا سیاسی شان به زندان پلچرخی منتقل شده و در آنجا مورد آزار و شکنجه های گوناگون قرار گرفته و دسته دسته به کشتارگاه های رژیم، منجمله پولیگون پلچرخی فرستاده شده اند، امروز یک روز تاریخی میباشد.

یکی از قربانیان جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت در افغانستان با ابراز مسرت از برگزاری این دادگاه میگوید: “من خوشحالم که حد اقل یکی از مسئولین یکی از دستگاه های شکنجه و کشتار رژیم دست نشاندهٔ شوروی درشهرهاگ (لاهه) که مرکز عدالت جهانی است به محاکمه کشانیده میشود.”

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق) که توسط قربانیان جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در هالند تأسیس شده است در زمینه مستند سازی آلام قربانیان و جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت در افغانستان از آوان کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷هـ ش تا اکنون کار میکند. بنیاد حق با استقبال از این گام عدالتخواهانهٔ دولت هالند، از رسانه ها دعوت میکند تا در انعکاس صدای قربانیان جنگ افغانستان بذل مساعی نموده و از این طریق توجه جهانیان را به ضرورت تأمین عدالت برای این قربانیان، بازماندگان قربانیانی که به جوخه های اعدام فرستاده شده اند و سایر قربانیان جنگ ۴۲ سالهٔ افغانستان همکاری کنند.

شما میتوانید با استفاده ازطرق ذیل با بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق) تماس بگیرید:

Tel Nr. & WhatsApp: ++31 6 44 88 23 53

E-Mail: afg.victim@hotmail.com

www.avrfoundation.com

با عرض حرمت،

اداره بنیاد حق