یک تبعه افغان متهم به جنایات جنگی در شهر روتردام بازداشت گردید

به تازگی گزارش شد که یک شهروند افغان مقیم هالند به اتهام دستور دادن به کشتار گروهی در ولایت کنر، در شهر روتردام بازداشت شده است

در یک گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که در سال ۱۹۷۹ میلادی قوای کوماندوی ۴۴۴ اردوی افغانستان بیش از یک هزار مرد و پسر را در قریۀ کراله در ولایت کنر به گلوله بسته بود

درین گزارش آمده که رهبری این قوای کوماندو را صادق علم یار به عهده داشت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در مورد این رویداد تحقیق کرده و از گور های دسته جمعی در کنر اطلاع دارد

مصطفی صدیقی در گفت و گوی تلیفونی با داکتر رفیع بیدار سخنگوی این کمیسیون ابتدا از او پرسیده که در مورد گزارش دیده بان حقوق بشر چی اطلاع بیشتر دارد؟

جهت معلومات بیشتر اینجا اشاره کنید