Former Pul-e-Charkhi prison commander trial begins in the Hague, Netherlands

 

Press release

The Hague, February 16th, 2022

The Dutch Attorney General’s Office after conducting extensive investigations brought Abdul Razzaq the former commander and political deputy of Pul-e-Charkhi prison to trial.

He is accused of being an accomplice in the torture and execution of numerous political prisoners in the Soviet occupation of Afghanistan era .

The court hearings began today and will continue for next several days. It is in response to on going hearings for the past several years.

It is a historic day for the hundreds of thousands of victims and their survivors, the victims of war crimes and crimes against humanity who were incarcerated in the Pul-e-Charkhi prison between 1978 and 1992 due to their religious or political beliefs. The victims were subject to torture and execution and finally being massacred in regime slaughterhouses in the polygons of Pul-e-Charkhi prison.

“I am pleased that at least one of the perpetrators of horrific crimes is brought to justice and is on trial in the Hague, the center for world Justice.” said one of the victims of war crimes and crimes against humanity in Afghanistan.

The Afghanistan Victims’ Rights Foundation (Rights’ Foundations) has been established by the victims of war crimes and crimes against humanity currently living in the Netherlands.

The Right’s Foundation is working to document the plight of victims of war crimes and crimes against humanity in Afghanistan from the start of coup d’état of April 27, 1978 welcomes the steps taken by the Dutch government.

The Right’s Foundation requests the media to reflect the voices of the victims of the Afghan war in order to draw the world’s attention to accomplish justice for the survivors and those victims who were sent to firing squads and for all victims of the 42-year-old war in Afghanistan.

You can contact the Afghanistan Victims’ Rights Foundation (Rights’ Foundation) by using the following methods:

Tel Nr. & WhatsApp: ++ 31 6 44 88 23 53

E-Mail: afg.victim@hotmail.com

www.avrfoundation.com

Regards,

Office of AVR

ANBI Specificaties

ANBI gegevens Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)

Naam instelling Stg. Afghanistan Victims’ Rights Foundation (AVR)
RSIN / Fiscaal nummer 856452518
Contactgegevens Tel. Nr.: + 31 6 44 88 23 53  E-mail:  afg.victim@hotmail.com
Doelstelling AVR beoogt o.a. de volgende doelen te bereiken:
•             Het behartigen van belangen van de slachtoffers van de misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan vanaf 27 april 1978 tot heden;
•             Een platform zijn voor contact, bewustwording, acties en gestructureerde samenwerking onder de slachtoffers;
•             Bij te dragen aan de juridische voorbereiding van strafrechtelijke vervolging van verdachten;
•             Het documenteren van misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan;
•             Een stem te geven aan de stille meerderheid van overleden en overlevende slachtoffers;
•             Het in het leven roepen van een speciale gedenkdag ter ere van de slachtoffers;
•             AVR conformeert zich aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale verdragen in deze.
Beleidsplan De stichting tracht deze doelen te bereiken door volgende middelen:
•             Tot stand brengen van een groot internationaal netwerk van slachtoffers en nabestaanden;
•             Opzetten en bijhouden van een archief van documentatie m.b.t. oorlogsmisdrijven, getuigenverklaringen en bewijsmateriaal over de gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan; •             De realisatie van een ‘Informatie en documentatiecentrum misdrijven tegen menselijkheid en mensenrechtenschendingen in Afghanistan’ in Nederland; •             Het streven naar de realisatie van een Internationaal Afghanistan Tribunaal.
Bestuurssamenstelling Voorzitter: M. Niazi Penningmeester: S.J.N. Hashimi Secretaries: M.S. Mossadeq  
Het beloningsbeleid AVR Foundation werkt uitsluitend met vrijwilligers en is hiermee een vrijwilligersorganisatie pur sang. Niemand ontvangt een financiële beloning voor zijn of haar inzet.   De vrijwilligers ontvangen alleen een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving.
Verslag activiteiten Samenwerking met de universiteiten: AVR heeft  gedurende de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 succesvol samengewerkt met de faculteit Victimologie van Universiteit Tilburg. Vier master onderzoeken waren in het kader van deze samenwerking over sociale aspecten van het leven van de Afghaanse slachtoffers, woonachtig in Nederland verricht door master studenten in Tilburg Universiteit. Het organiseren van een symposium en het geven van gastcolleges door de AVR zijn andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden met deze universiteit.   Herdenking van en met de slachtoffers Op 27 april 1978 pleegden de legerofficieren van de Democratische Volkspartij Afghanistan (DVPA) een bloedige staatsgreep met behulp van de voormalige Sovjet Unie in Afghanistan. Sindsdien vallen er  door de oorlog (oorlogsmisdaden), terreuracties, vervolging en systematisch mensenrechtenschending door de opeenvolgende regimes dagelijks slachtoffers.    Jaarlijks wordt rond 27 April stilgestaan bij het leed van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan sinds 1978, als het startpunt van de decennia lange Afghaanse tragedie..   Documentatie: AVR is bezig met het opzetten en bijhouden van een archief m.b.t. de oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen in Afghanistan.   Bewustwording: AVR tracht continu bewustwordingsactiviteiten m.b.t. gerechtigheid voor de slachtoffers, erkenning van slachtoffers en de gevolgen van oorlogsmisdaden via de sociale media en haar website te organiseren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website en facebook van AVR.
Financiën     Tot en met 2020
Donaties & contributies  € 2060,-
Uitgaven                         € 1781,-
—————————————- +
Tegoed                            €  279,-
   

Afghan War Crimes suspect arrested in The Netherlands

The Netherlands National Police arrested 64 year-old Dutch national of Afghan origin Sadeq A. at his city of residence, Rotterdam, last Tuesday. He is suspected of having committed war crimes in Afghanistan in 1979. Today, the Investigative Judge in The Hague has extended the pretrial detention of A. by 14 days.