گزارش محفل یادبود قربانیان افغانستان 2018

سیاهروز هفت ثور۱۳۵۷ سرآغاز یک دورهٔ سیاه در تاریخ افغانستان است که کشور ما را به آتش جنگ کشانید و پیآمد های آن تا امروز از مردم ما قربانی گرفته و وطن ما را به میدان جنگ کشور های مختلف مبدل ساخته است. اختناق، اشغال، جنگ، تخریب زیربنا های اقتصادی کشور، خونریزی بی حد وحصر و مداخلات کشور های همسایه از آنزمان تا ایندم پیوسته قربانی می آفریند.

گردهمآیی ۲۸ اپریل ۲۰۱۸م نیز به همین سلسله اما با تأکید بر چهلمین سالگرد این سیاهروز توسط بنیاد حق در شهر دنبوس کشور هالند برگزار گردید. برنامه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن آغاز و توسط انجنیر مسعود نیازی رئیس این بنیاد افتتاح گردید. محترم نیازی به حضار خوش آمدید گفته و سخنان اش را با معرفی مختصر بنیادحق بحیث نهاد قربانی محور و فارغ از هر نوع تعصب و تبعیض آغاز و بر اهمیت یادبود از قربانیان و تلاش خستگی ناپذیر در راه عدالتخواهی تأکید نمود. سخنران نخست کنفرانس محترم نسیم رهرو بیانیهٔ مبسوطی تحت عنوان (افغانستان و چهار دهه جنایت) ایراد نمود که مورد استقبال حضار واقع شد. پریزنتیشن داکتر غلام محمد انصاری تحت عنوان (روانشناسی عصبانیت، تجاوز، قتل، ترور و انتحار) که تاثیرات مرضی و تداوی این حالات را احتوا می نمود با استقبال حاضرین قرار گرفت. متعاقباْ محترم سید محمد عالمی معاون سفارت افغانستان در هالند در زمینه ارتباط امنیت و صلح در افغانستان و همکاری حکومت افغانستان با محکمه بین المللی جزایی سخن گفت. در ادامه محترم صدیق مصدق با ایراد بیانیه ای تحت عنوان (ایستادگی و مبارزه علیه اشغال، جفا وخیانت در حق ملت) به بررسی مجاهدت های مردم افغانستان علیه قشون سرخ و رژیم دست نشانده آن از یکطرف و پیآمد های حاکمیت مجاهدین از طرفی پرداخت. بیانیه محترم یونسی تحت عنوان (عدالت اجتماعی و سیاسی از دیدگاه اسلام) و معرفی جلد دوم (رنج های مقدس) اثر محترم رهرو توسط محترم فرهود، مستندی در مورد تعمیر زندان پلچرخی توسط محترم نیازی و بازگویی خاطرات قربانیان مطالب دیگر بخش اول این محفل را تشکیل میدادند. در لابلای برنامه اشعار و مطالب سودمندی توسط محترمه فخریه صدیقی گویندهٔ برنامه خوانده می شد که مورد توجه شایان مدعوین واقع گردید.

بخش دوم محفل به زبانهای انگلیسی و هالندی بود که با سخنرانی خانم مارولا فاس کارشناس و محقق  فاکولتهٔ قربانی شناسی پوهنتون تلبورخ آغاز شد. خانم مارولا فاس از همکاری مستدام میان فاکولته قربانی شناسی و بنیاد حق ازسال ۲۰۱۶م بدینسو صحبت نمود که تدویر یک سمپوزیم در مورد جنایات علیه بشریت در ۱۴ سال نخست بحران افغانستان، چهار تیزس ماستری بالای جنایات علیه بشریت در این دوره و علل عدم تطبیق عدالت انتقالی در کشور از جمله نتایج این همکاری تا اکنون میباشد. سپس آقای فلوریس دی مایر و خانم کیرا ریکهوف دو محصل دوره ماستری پوهنتون تلبورخ که به خواهش بنیاد حق تیزس های شان را به قربانیان جنایات علیه بشریت در افغانستان اختصاص داده اند، بالترتیب در مورد علل عدم تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان و تأثیر آن بالای قربانیان و خشونت توسط دولت در افغانستان صحبت نمودند. آخرین سخنران این بخش حمزه نیازی یک جوان افغان بود که احساسات خود را در این رابطه به زبان هالندی بیان داشت. محفل با قرائت و تصویب قطعنامه با اکثریت آرای حضار و تجدید تعهد ایشان برای پیشبرد جدی تر عدالتخواهی خاتمه یافت.

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق) نهادی است که توسط بخشی از قربانیان عدالتخواه برای تنظیم بهتر عدالتخواهی و دفاع  از مصالح جمعی قربانیان افغانستان در سال ۲۰۱۴م در کشور هالند ایجاد شد. ساحهٔ کاری این بنیاد محدود به کشور هالند نبوده و بنیاد حق خود را متعهد به دفاع از حقوق همه قربانیان افغانستان میداند. رهبری بنیاد حق ۷ ثور، این نقطهٔ آغاز بحران قربانی آفرین ۴۰ سال اخیر را بنام روز یادبود قربانیان افغانستان مسمی نموده و هر سال در همین روز محفلی را برگزار میکند و معتقد است که

عدالت ضامن امنیت، امنیت ضامن صلح و صلح ضامن خوشبختی بشریت است

برای قطعنامۀ مجلس لطفاٌ اینجا را کلیک کنید

برای اعلامیه مطبوعاتی لطفاٌ اینجا را کلیک کنید

برای گزارش محفل یادبود قربانیان لطفاٌ اینجا را کلیک کنید